Jakt i Svergie

Jakten i Svergie har varit ett naturligt instlagg för många under lång tid. Förr jagade man i stor utsträckning för att få mat på bordet och eftersom mitt intresse för viltet som en naturlg källa till bra mat så har ochså jakten och dess hitsoria en speciell plats.

All typ av jakt ska ske under särskilt reglerade former och när det gäller rovdjursjakt är det antingen som licensjakt eller skyddsjakt. Som rovdjurskategorier talar man om björn, varg, järv och lodjur, i vilka jaktlagstiftningen innehåller olika beslut. Det är antingen beslut som tas från svenska Naturvårdsverket eller regionalt på länsstyrelserna ute i landet.

Inom klövviltsjakt ingår älg, hjort, vildsvin, rådjur och mufflon där älgen är dominerande. Jakt på exempelvis vildsvin har ökat i samband med den snabba spridningen av djuret i södra och mellersta Sverige. Säl ingår även i jaktlagstiftningen, men jakt är i detta fall endast tillåten i form av skyddsjakt.

Jakten förr var inte lika modern som idag och den jaktutrustning man använde förr skiljer sig markant åt mot dagens

Jägarexamen

För att lagligt få bege sig ut i skog och mark på jakt krävs en godkänd jägarexamen, eftersom det är ett krav för att få ansöka om jaktvapenlicens. En jägarexamen sker via jägarorganisationen i Sverige, Jägarnas Riksförbund samt Svenska Jägareförbundet och du kontaktar ett lokalt förbund vid intresse för examen.

Jaktkort och Viltvårdsfonden

Ett statligt jaktkort är bevis för att viltvårdsavgiften är betalad, vilket ger berättighet till att jaga inom Sveriges gränser och alla som på något sätt utövar jakt här måste betala avgiften. Idag ligger avgiften på 300 kronor och den samlas i Viltvårdsfonden varifrån regeringen betalar ut stöd till jaktrelaterade organisationer och myndigheter.

Skyddsjakt i Sverige

När det gäller jakt i Sverige talar man om licensjakt eller skyddsjakt där det sista är en typ av jakt som sker regelrätt med syftet att förhindra skador på natur eller djurkedjan. Länsstyrelsen utfärdar tillstånd för skyddsjakt ute i landet på uppdrag av Naturvårdsverket. För att skyddsjakt ska medges finns skäl som måste uppfyllas.

 

8 jun 2018